Kompjutersko toniranje po ton karti:
Unutarnjih boja
Fasadnih boja
Fasadnih akrilatnih, silikatnih, silikonskih žbuka
Impregnacija